x

  Liên hệ với chúng tôi

  VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

  Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

  Hotline: +84 222-3908 108

  FAX: +84 222-3908 158

  Email: aboluo5@aboluo-hk.com - aboluo16@aboluo-hk.com